ALHLIÐA RÁÐGJÖF 

Í JAFNRÉTTISMÁLUM

SAMSTARFSVERKEFNI EMPOWER, VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS, GALLUP OG HÁSKÓLA ÍSLANDS

SAMSTARFSVERKEFNI:

VILTU KOMAST AÐ ÞVÍ HVERNIG ÞITT FYRIRTÆKI GETUR TEKIÐ ÞÁTT?
UPPLIFA KYNIN VINNUSTAÐINN Á ÓLÍKAN HÁTT?

LAGÐAR ERU SPURNINGAR FYRIR STARFSFÓLK Í UM 200 FYRIRTÆKJUM SEM EIGA AÐILD AÐ VIÐSKIPTARÁÐI. EINNIG VERÐUR STAÐA KYNJANNA Í STJÓRNUNARLÖGUM FYRIRTÆKJANNA TEKIN SAMAN TIL ÞESS AÐ MIÐLA ÞVÍ HVORT OG ÞÁ HVERNIG HALLI Á EFTIR KYNJUM. 

MEÐ NIÐURSTÖÐUM KÖNNUNARINNAR VERÐUR HÆGT AÐ FÁ VÍSBENDINGU UM ÞAÐ HVORT KYN SKIPTI MÁLI Í MENNINGU OG ÞÁ MEÐ HVAÐA HÆTTI ÓJAFNRÉTTI KYNJA BIRTIST.NÁNAR UM FRAMKVÆMD KÖNNUNARINNAR

KÖNNUNINNI ER SKIPT UPP Í TVO HLUTA: ANNARS VEGAR SPURNINGAR ÞAR SEM MARKMIÐIÐ ER AÐ GREINA MENNINGU ÚT FRÁ KYNI. HINS VEGAR AÐ AFLA GAGNA ÞAR SEM FRAM KEMUR HVER STAÐA KYNJANNA ER Í STJÓRNUNARLÖGUM FYRIRTÆKJANNA.

SPURNINGAKÖNNUN:


LAGÐAR VERÐA 25 SPURNINGAR FYRIR STARFSFÓLK ALLRA FYRIRTÆKJA INNAN RAÐA VIÐSKIPARÁÐS. SPURNINGARNAR MIÐA AÐ ÞVÍ AÐ GREINA HVORT MUNUR SÉ Á UPPLIFUN, STÖÐU OG ÁHRIFUM STARFSFÓLKS OG STJÓRNENDA EFTIR KYNI.

STJÓRNUNARLÖG:


SKOÐAÐ VERÐUR HVERNIG KYNJASKIPTINGIN ER Í HVERJU STJÓRNUNARLAGI. STJÓRNUNARLÖGUNUM VERÐUR SKIPTI Í ÞRENNT: 


1. FORSTJÓRAR
2. FRAMKVÆMDASTJÓRAR
3. MILLISTJÓRNENDURMEÐ BETRI UPPLÝSINGUM OG VEL SKILGREINDUM VIÐMIÐUM ERU MEIRI LÍKUR Á ÞVÍ AÐ STJÓRNENDUR GETI METIÐ HVORT ÁSTÆÐA SÉ TIL AÐ GRÍPA TIL AÐGERÐA TIL AÐ BÆTA STÖÐU KYNJANNA INNAN SÍNS FYRIRTÆKIS.


NIÐURSTÖÐURNAR NÝTAST ÖLLU ATVINNULÍFINU OG SAMSTARFAÐILAR VONAST TIL ÞESS AÐ VERKEFNIÐ VERÐI HREYFIAFL TIL JÁKVÆÐRAR ÞRÓUNAR Í JAFNRÉTTISMÁLUM.NIÐURSTÖÐUR VERÐA KYNNTAR Á OPNUM FUNDI Í JÚNÍ 2021 OG MEÐ KYNNINGARÁTAKI EN VERÐA AÐGENGILEGAR ÖLLUM EFTIR FUNDINN.
NIÐURSTÖÐURNAR
KYNNTAR JÚNÍ 2021

ÁRLEG KÖNNUN Á STÖÐU, UPPLIFUN OG LÍÐAN STARFSFÓLKS Í FYRIRTÆKJUM ÞAR SEM SÉRSTAKLEGA ER HORFT TIL ÞESS HVORT GREINA MEGI MUN EFTIR KYNJUM.