ALHLIÐA RÁÐGJÖF 

Í JAFNRÉTTISMÁLUM

SAMSTARFSVERKEFNI EMPOWER, VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS, GALLUP OG HÁSKÓLA ÍSLANDS

SAMSTARFSVERKEFNI:

UPPLIFA KYNIN VINNUSTAÐINN Á ÓLÍKAN HÁTT?

MEÐ NIÐURSTÖÐUM KÖNNUNARINNAR VERÐUR HÆGT AÐ FÁ VÍSBENDINGU UM ÞAÐ HVORT KYN SKIPTI MÁLI Í MENNINGU OG ÞÁ MEÐ HVAÐA HÆTTI ÓJAFNRÉTTI KYNJA BIRTIST.

NÁNAR UM FRAMKVÆMD KÖNNUNARINNAR

SPURNINGARKÖNNUN ÞAR SEM MARKMIÐIÐ ER AÐ GREINA MENNINGU ÚT FRÁ KYNI: LAGÐAR ERU 25 SPURNINGAR FYRIR STARFSFÓLK ALLRA FYRIRTÆKJA INNAN RAÐA VIÐSKIPARÁÐS. SPURNINGARNAR MIÐA AÐ ÞVÍ AÐ GREINA HVORT MUNUR SÉ Á UPPLIFUN, STÖÐU OG ÁHRIFUM STARFSFÓLKS OG STJÓRNENDA EFTIR KYNJUM. 


VIÐHORFSKÖNNUNIN ER NETKÖNNUN SEM VAR SEND Á RÚMLEGA 5000 EINSTAKLINGA SEM STARFA HJÁ AÐILDARFÉLÖGUM VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS OG FENGUST RÚMLEGA 2000 SVÖR TIL BAKA FRÁ FJÖLDA FYRIRTÆKJA Á TÍMABILINU 26.MARS TIL 16. APRÍL 2021. KÖNNUNIN VERÐUR FRAMKVÆMD ÁRLEGA HÉR EFTIR.MEÐ BETRI UPPLÝSINGUM OG VEL SKILGREINDUM VIÐMIÐUM ERU MEIRI LÍKUR Á ÞVÍ AÐ STJÓRNENDUR GETI METIÐ HVORT ÁSTÆÐA SÉ TIL AÐ GRÍPA TIL AÐGERÐA TIL AÐ BÆTA STÖÐU KYNJANNA INNAN SÍNS FYRIRTÆKIS.NIÐURSTÖÐURNAR NÝTAST ÖLLU ATVINNULÍFINU OG SAMSTARFAÐILAR VONAST TIL ÞESS AÐ VERKEFNIÐ VERÐI HREYFIAFL TIL JÁKVÆÐRAR ÞRÓUNAR Í JAFNRÉTTISMÁLUM.

NIÐURSTÖÐUR 2021

ÁRLEG KÖNNUN Á STÖÐU, UPPLIFUN OG LÍÐAN STARFSFÓLKS Í FYRIRTÆKJUM ÞAR SEM SÉRSTAKLEGA ER HORFT TIL ÞESS HVORT GREINA MEGI MUN EFTIR KYNJUM.